Chefjordemoder Ann Fogsgaard på den interaktive fødestue i Herning. På Regionshospitalet Gødstrup er der nu mulighed for at indrette alle 8 fødestuer som denne. Foto: Søren Braad Andersen, Kommunikation.

Den bedste start på livet. Det er, hvad godt 3200 nyfødte børn og deres familier hvert år kan se frem til, når 8 nye fødestuer på Regionshospitalet Gødstrup tages i brug.

Med støtte fra alle 6 Kommuner i hospitalets optageområde, Færch Fonden og Region Midtjylland igangsættes fra nytår et brugerdrevet innovationsprojekt, hvor rummet på fødestuerne indrettes, så forældrene selv kan vælge naturstemning, lyd og lyssætning fra deres helt eget lokalområde.

Med åndehuller fra Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern, Herning, Holstebro, Lemvig og Struer kommuner kan de fødende opleve roen fra deres hjemlige naturomgivelser.

- En fantastisk nytårshilsen. Sådan lyder reaktionen spontant fra chefjordemoder Ann Fogsgaard, efter at finansieringen af rum og atmosfære på de nye fødestuer er kommet på plads.  

Fra nytår går det lokale kulturliv, sundhedsaktører og ti gravide fra hver kommune i hospitalets optageområde i gang med at spotte og omdanne stedkendte åndehuller fra hjemegnen til multisensoriske fødemiljøer i RH Gødstrup. Formålet er at skabe de bedste rammer for de fødende og samtidig styrke den vestjyske kultur og selvforståelse, forklarer Ann Fogsgaard

- Vi ved, at naturens elementer virker beroligende og afstressende for de fleste mennesker. Vi har en af Nordens dygtigste naturfotografer til at filme naturscenarier, der projekteres ind i rummet via 4 projektorer i loftet. Men allervigtigst vil vi skabe et rum, der er foranderligt, så det kan formes efter forældrenes ønsker og behov.

- Netop denne mulighed passer sammen med at bruge forskellige lokale stedslige stemninger fra hver kommune til at sætte stemningen, og jeg glæder mig til at sætte scene, lys og lyd med engagerede nybagte og kommende forældre, siger Esben Skouboe, Ph.d. i lys og lyd og medinitiativtager til indretningen af den nuværende interaktive fødestue på fødegangen i Herning.

10-12 spots fra hver kommune

Fra hver kommune filmes 10-12 lokationer, som alle udvælges af kommunens egne borgere. Fx byder gravide par fra Ikast Brande ind med mulige lokationer, som de finder særligt fredsfyldt i netop deres kommune. Det kan være en sø, en klit, skov, kirke, forårsblomstret eng osv.

- Vi inddrager dem, det hele drejer sig om i processen, pointerer sygeplejefaglige direktør Ida Götke og kalder projektet for et mønstereksempel på, hvordan et moderne sundhedsvæsen indretter sig på brugernes præmisser.

Kunstnergruppen Odin teatret, lys- og lydmester Esben Skouboe, naturfotograf Morten Hilmer, m.fl. bliver tovholdere for en række workshops for de seks kommuner, så stedkendte åndehuller fra hjemegnen kan omsættes til multisensoriske værker på fødestuerne.

 - Det er en sjov og spændende ide, at udvide landkortet for vores lokale åndehuller i kommunen på den måde og lade stemningerne herfra forplante sig som indtryk, man bærer med sig videre i livet, siger kommunaldirektør Jens Peter Hegelund Jensen fra Ringkøbing- Skjern Kommune.

Once in a lifetime

Fremtidens fødemiljø er egentlig et innovationsprojekt, som blev skabt i 2015, fordi Ann Fogsgaard og kvalitetsjordemoder Henriette Svenstrup på fødeafdelingen øjnede en "once in a lifetime chance" til at skabe noget helt nyt, da de var på vej med at planlægge indretningen af helt nyt sygehus i Gødstrup.

En række kreative aktører blev sat stævne for at udfordre den vanlige måde at indrette er fødemiljø på, og det førte til indretningen af et fødemiljø, der ikke var set før andre steder verden over.

Siden åbningen af fødestuen i 2015 har der været besøgende fra hele verden. Blandt andet Australien, Shanghai, Toronto, Italien, Holland, Belgien, Tyskland, Norge, Sverige og besøg fra stort set alle fødesteder i Danmark samt mange kommuner og nysgerrige kolleger fra andre sundhedsfaglige specialer.

 

Fakta

Forskning fra helende arkitektur viser, at arkitektur og selve rummets udformning har en sundhedsmæssig betydning. Flere studier viser, at patienter kan reducere negative følelser som stress, frygt og smerte, når de oplever billeder fra naturen, hvilket har en direkte fysiologisk effekt i blodtryk og puls

Hormonet oxytocin fremmer en naturlig fødsel, og hormonet stimuleres, når den fødende føler sig tryg og afslappet.  Omvendt hæmmer eller stopper hormonet adrenalin fødslen.

For mere information kontakt:

Chefjordemoder Ann Fogsgaard, tlf. 3035 1032

Ph.d. i lyd og lys Esben Skouboe, tlf. 2384 6631

Kommunaldirektør, Ringkøbing Skjern kommune, Jens Peter Hegelund Jensen, tlf. 2320 8321

Sygeplejefaglig direktør Ida Gøtke, Hospitalsenheden Vest, tlf. 2048 0689