Direktøren er overordnet ansvarlig for:

  • Koordination af hospitalsledelsens arbejde.
  • Budget og økonomi (drift, anlæg og medicoteknik), løn- og personale- og BUA-området.
  • Virksomhedsgrundlag, lederudvikling om ledelsesgrundlag mv., den gode arbejdsplads og HMU.
  • Bygninger/byggesager mv.
  • Koordination i forhold til administrationen.
  • Koordination i forhold til IT-organisationen (EPJ).
  • Kommunesamarbejdet, aftaledelen/styregruppen.
  • Mødekoordinering.