Videregående uddannelse

Hospitalsenheden Vest har årligt ca. 700 studerende i formelle, kliniske uddannelsesforløb inden for nedenstående videregående uddannelser, også kaldt professionsbacheloruddannelser.  

Se en oversigt over antallet af studerende på hospitalet (Excel).

Bioanalytiker

Ergoterapeut

Fysioterapeut

Jordemoder

Klinisk diætist

Radiograf

Sygeplejerske