Hjerteforskning

Hospitalsenheden Vest har løbende 180-200 læger i formelt lægeligt videreuddannelsesforløb. 

Her på siden har vi samlet oplysninger vedrørende den lægelige videreuddannelse i Hospitalsenheden Vest.

Aktivitetsoversigt/årshjul for 2019-2022

Ledende og uddannelsesansvarlige overlæger

Stillings- og funktionsbeskrivelser

3-timers-mødet

Tredjelandslæger

Nyttige links

Inspektorrapporter

Evaluer.dk: Regionernes hjemmeside for elektronisk evaluering af uddannelsesstederne i speciallægeuddannelsen. 

www.basislaege.dk

Sundhedsstyrelsen