Når du er patient på et hospital, bliver der ført en journal med oplysninger om den behandling, du modtager.

Hvem må se din journal?

Få adgang til din journal