Center for Sundhed i Holstebro set udefra ved hovedindgangen.

Center for Sundhed i Holstebro indeholder en række sundheds- og behandlingstilbud fra Hospitalsenheden Vest til borgere med bopæl i Holstebro, Lemvig og Struer kommuner.

Her på siden kan du orientere dig om de praktiske forhold og om de muligheder du har, når du som patient eller pårørende besøger sundhedshuset.

Læs mere om alle Center for Sundheds tilbud på www.centerforsundhedholstebro.dk

Praktisk info

Tilbud i Center for Sundhed i Holstebro

Enhed for Lindrende Behandling

Jordemoderklinik og fødselsforberedelse

Klinik for Diabetes og Hormonsygdomme

Klinik for Leddegigt og Bindevævssygdomme

Kræftklinik

Øjenklinik

Lægevagt

Røntgen

Tappevogn (mobil tappeenhed)

Hjerteklinik (kommer 2022)

Akutklinik (9. februar 2022)