Hospitalsenheden Vests brugerråd.

Foto: Søren Braad Andersen, Kommunikation.

Kvalitet til patienter og pårørende via dialog

Hospitalsenheden Vest har haft et Brugerråd siden 2014, fordi vi ønsker en bedre og større dialog med vores patienter og pårørende.

Brugerrådet består af repræsentanter for patienter og pårørende, patientforeninger, de sundhedsprofessionelle på afdelingerne, de midtvestjyske kommuner og de praktiserende læger.

Patientens stemme er størst

Patienter og pårørende er eksperter i deres liv og sygdom. Deres erfaringer og oplevelser i mødet med hospitalet er uundværlig viden for udviklingen af vores kvalitet og service. Deres stemme udgør størstedelen af Brugerrådet. De er med til at tage aktuelle emner og problemstillinger op og kommer med input til overordnede emner af betydning for patienter og pårørende for patienter og pårørende. Desuden er de involverede i flere konkrete opgaver. 

Hvad laver Brugerrådet?

  • De kommer med ideer til, hvordan vi kan skabe valgmuligheder for patienter og pårørende og god, ligeværdig behandling.
  • De fortæller om erfaringerne fra deres ophold på hospitalet, hvilket gør os klogere på, hvordan vi kommunikerer og håndterer pli og dannelse.
  • De fortæller, hvad de oplever af god kvalitet og service.
  • De er med til at forbedre vores skriftlige patientinformation.
  • De kommer med ideer til forbedringer af patientforløb.
  • De er rådgivere og sparringspartnere på områder med særlig relevans for patienter og pårørende.

Formandsskabet for Brugerrådet består af formand sygeplejefaglig direktør Ida Götke og medformand Birgit Hagen.

Kontakt hospitalets Brugerråd

Alle emner, der vedrører patienter og pårørende, vedkommer Brugerrådet, og du er altid velkommen til at kontakte formandskabet og repræsentanterne.

Eksempler på en henvendelse kunne være, at du gerne vil dele din oplevelse af opholdet på hospitalet. Det kunne være kommentarer til den patientinformation, som du har fået i forbindelse med dit patientforløb eller ideer til forbedringer af kvalitet og service.

Læs mere om formålet med brugerrådet ved Hospitalsenheden Vest.

I Hospitalsenheden Vest arbejder vi også med patient- og pårørende-inddragelse.