Seks huse - én organisation

Hospitalsenheden Vest består af fem huse med adresser i Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing og Tarm.

Hospitalsenheden Vest består af fem matrikler og opfører lige nu det nye sygehus i Vest - Gødstrup

 
Vi har fælles hospitalsledelse og fælles afdelingsledelser på tværs af husene.

Sammen er vi ca. 4.200 engagerede og højt kvalificerede medarbejdere, der arbejder for at sikre trygge, effektive og sammenhængende patientforløb af høj faglig kvalitet.

Nyt hospital i Vest

Vi er inde i en markant udvikling, hvor vi arbejder målrettet frem mod etablering af det nye storhospital i det vestlige Jylland.

Samtidig har vi fokus på at sikre faglig samordning mellem vore fem huse, sådan at vi blandt andet kan leve op til kræftplanen og akutplanen for Region Midtjylland.

14 kliniske afdelinger

Organisatorisk består Hospitalsenheden Vest af 14 kliniske afdelinger, fem kliniske serviceafdelinger og to serviceafdelinger.

Vi er nærhospital for ca. 300.000 borgere, råder over 389 sengepladser og har et samlet driftsbudget på 2,4 mia. kroner.