Posterwalk

Hvert år afholder NIDO | danmark, Hospitalsenheden Vest, Forsk-ningens Dag for hospitalets forskere og forskningsinteresserede.
Dagen sætter fokus på de forskningsresultater, som vores forskere har opnået i det forgangne år.

Programmet byder på:

  • mundtlige præsentationer
  • poster-præsentationer
  • inviterede foredrag
  • muligheder for at netværke med hospitalets forskere
  • uddeling af priser for bedste videnskabelige præsentationer

Formålet med Forskningens Dag

Hvem kan præsentere på Forskningens Dag?