NIDO i Gødstrup
NIDO | danmark i Gødstrup. Foto: Søren Braad Andersen.

NIDO | danmark er hospitalets center for forskning og uddannelse. Betegnelsen "center" er dobbelt i sin betydning, idet den refererer til både et fysisk center og en organisatorisk struktur:

  1. NIDO | danmark er et fysisk center, der manifesterer sig som en cirka 5.000 m2 stor bygning ved Regionshospitalet Gødstrup.
    Centret rummer faciliteter til at udvikle og understøtte forskning og uddannelse i sundhed.

  2. NIDO | danmark er "en sammenhængende organisatorisk struktur, der fungerer som platform for et fælles forsknings-, uddannelses-, og læringsmiljø."                     
    Dermed er NIDO | danmark også et "murstensløst" center, der går på tværs af hospitalets afdelinger – og samtidig et center, der inviterer til samarbejde med både offentlige og private aktører.

Alt sammen med henblik på patientbehandling af højeste kvalitet.

I praksis betyder punkt 2., at NIDO | danmark består af hospitalets samlede netværk af:

  • forskere, ph.d.-studerende og øvrige forskningsmedarbejdere
  • medarbejdere der varetager uddannelse i klinikken
  • medarbejdere på efter- og videreuddannelse
  • elever og studerende. 

Hvad betyder NIDO?

Mission og vision

Patienten først

Baggrund og historie