Praksiskonsulenterne medvirker til at forbedre og udbygge samarbejdet mellem hospital, kommuner og praksissektor.

De er blandt andet med til at forbedre henvisninger, behandlings- og undersøgelsesstrategier samt udskrivningsprocedurer.

Praksiskonsulenterne løser deres opgaver i samarbejde med afdelingsledelserne og praksiskoordinator for Hospitalsenheden Vest.

Find kontaktoplysninger på praksiskoordinatoren og alle praksiskonsulenter i Hospitalsenheden Vest på www.sundhed.dk.