Målsætninger for Medicineringsrådet

 • Bidrage til optimal brug af FMK mellem hospitaler, kommuner, almen praksis og speciallæger.
 • Sikre en effektiv og kvalitetssikret medicinering i Hospitalsenheden Vest samt i overgangene til primærsektor mhp. at opnå høj patientsikkerhed.
 • Bidrage til, at tværsektorielle udfordringer i medicineringen bliver løst af rådet eller leveret til relevante interne og regionale fora mhp. løsning.
 • Sikre en rationel, effektiv og omkostningsbevidst lægemiddelanvendelse i Hospitalsenheden Vest samt i overgange til primærsektor.
 • Bidrage til implementering af medicinkoncept for DNV Gødstrup (Min Medicin Med) og i overgange til primærsektor.
 • Bidrage til at gøre patienter mere medicinkompetente under deres ophold i Hospitalsenheden Vest.

Medicineringsrådet

Medicineringsrådet er tværsektorielt og består af:

 • Lægefaglig direktør Jens Friis Bak, som er formand for rådet
 • Repræsentanter fra følgende kliniske afdelinger:
  • Akutafdelingen
  • Medicinsk afdeling
  • Neurologisk afdeling og
  • Børn og Unge
  • Repræsentant fra Regionspsykiatrien Vest
  • Hospitalsapoteker
  • Praksiskoordinator
  • Repræsentanter fra samtlige 6 Vestklynge kommuner
  • Konsulent fra Tværsektorielt kontor

Rådet sekretariatsbetjenes af Kvalitet og Udvikling.

Læs kommissorium for Medicineringsrådet.