Patientinddragelse i Hospitalsenheden Vest

Patienten som samarbejdspartner i behandlingsforløbet

Samarbejde med patienten og pårørende er vigtig for at sikre optimale patientforløb og kontinuerlig kvalitetsudvikling.

Ved at inddrage og samarbejde med patienter og pårørende får sundhedspersonalet rig mulighed for at få tilbagemeldinger på, hvordan pleje og behandling opleves og i nogen grad, hvilken effekt patienterne oplever. Denne feedback har en positiv indflydelse på arbejdsmiljøet.

Læs mere:

Brugerråd i Hospitalsenheden Vest

Hospitalsenheden Vest har etableret et brugerråd, hvor vi vil gå i dialog med brugerne af hospitalet med henblik på at højne kvaliteten på hospitalerne.

Læs mere om hospitalets brugerråd.