Hospitalsenheden Vest tæller 14 kliniske afdelinger, fem kliniske serviceafdelinger og to serviceafdelinger. Vi har fælles hospitalsledelse og fælles afdelingsledelser på tværs af husene.

I oversigten finder du links til de forskellige afdelinger og afsnit.

Her finder du også informationer om vores behandlinger, funktioner, services og kontaktoplysninger.

Forholdsregler for besøgende og ledsagere